Prezentare

Runiunea cultural științifică “Astra” Oțelu-Roșu, este o asociație cultural-științifică, de interes public, de tip non-profit, are personalitate juridică și cont bancar.

A luat ființă în anul 1991.

Scopul asociației noastre este de a revitaliza la nivel local, regional cât și în context național și european, tradițiile culturii, literaturii, științelor și artelor române, contribuind totodată la cooperarea pentru inovare și schimb de bune practici.

 În acest context misiunea asociației este să:
- formeze și dezvolte competențe culturale necesare formării profesionale conform standardelor de pregătire europeană;
- dezvolte competențe transferabile în scopul inserției optime pe piața muncii și integrării active în grupuri sociale diferite;
- valorifice propriile experiențe pentru satisfacerea nevoilor fiecărui tânar de a se simți competent, acceptat de sine și de comunitate;
-producă efecte pozitive și pe termen lung asupra partenerilor, necesare diseminării celor mai bune practici;
- promoveze valori precum: responsabilitatea, cooperarea, implicarea, transparența, respectul față de cultura și mediul înconjurător.

Asociația este coordonată de un consiliu de conducere: 1președinte, 2 vicepreședinți, 1 secretar, 1 contabil și un comitet director format din 15 membrii, președinți de cercuri astriste. Are 6 membri fondatori, 55 de membri de onoare, 150 de membrii activi cotizanți și foarte multi membrii simpatizanți.

Asociația realizează activități culturale de calitate având numeroase parteneriate cu organizații culturale locale, regionale, naționale, europene, organizații școlare, mass-media, autorități publice locale, județene și naționale, biserici, culte și agenți economici.

 Sprijină și patronează cercurile astriste, stimulând manifestările culturale din diverse localități, stârnind și interesul pentru cercetarea folclorului și a etnografiei în vederea întocmirii de monografii, expoziții etnografice, fotografice,de pictură, sculptură și grafică.

Anual sub genericul “Zilele Astra” asociația organizează o serie de activități culturale, mai importante fiind: sesiuni de comunicări științifice, lansări de carte, simpozioane, conferințe, cursuri, colocvii, seminarii, mese rotunde, festivaluri folclorice și ale etniilor, gale de film.
Membrii au  amenajat două mici monumente de spiritualitate românească: “Muzeul de Literatura Tiberiu Boșcaiu”,- cu peste  3000 de exponate și  “Muzeul Etnografic” – cu peste 1000 de exponate.
Rezultatele au contribuit la obținerea diplomei și medaliei de aur la nivel național/ 2011 din partea Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Roman Astra Sibiu.