ASOCIAŢIUNEA TRANSILVANĂ
pentru
LITERATURA ROMÂNĂ
ŞI CULTURA POPORULUI ROMÂN
150 de ani (1861-2011)

 

REUNIUNEA CULTURAL ŞTIINŢIFICĂ
ASTRA
OŢELU ROŞU
20 de ani (1991-2011)

 

Asociaţia transilvană pentru literatură şi cultura poporului român – ASTRA a fost înfiinţată la 21 octombrie1861 la Sibiu, de către „inteligenţiile româneşti ardelene”, cum erau numiţi intelectualii vremii.

Statuetele Asociaţiei precizau următorul scop al acestui for cultural: „Înaintarea literaturii române şi cultura poporului român în deosebitele ramuri prin studii, elaborare şi editare de opuri, prin premii şi stipendii pentru diferitele specialităţi de ştiinţă şi arte şi alte asemenea. Asociaţia va avea un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar-prim, un secretar, un bibliotecar, şi arhivar, un casier, un controlor – toţi aleşi pe trei ani.”

După elaborarea înfiinţării Asociaţiei, cei 212 membri înscrişi s-au întâlnit în şedinţa inaugurală, la Sibiu, în ziua de 23 octombrie1861, alegându-i să conducă Asociaţia pe mitropolitul Andrei Şaguna – preşedinte, Timotei Cipariu – vicepreşedinte şi George Bariţ – secretar. Adevăratele ţeluri urmărite de Asociaţie erau conturate din prima zi: dorinţa fierbinte să fim o singură naţiune!

Până la Unire, în fruntea ASTREI au fost ca preşedinţi personalităţi politice şi culturale proeminente: Andrei Şaguna, Vasile Ladislau Pop, Iacob Bologa, Timotei Cipariu, George Bariţiu, Ioan Micu-Moldovan, Alexandru Mocioni, Iosif Sterca-Şuluţiu, Andrei Bârseanu, iniţiatori de mari înfăptuiri, ideologi şi animatori înflăcăraţi.

istoric presedintii

istoric-ultimiau fost presedintii