Activități ASTRA

REPERE CRONOLOGICE Reuniunea Cultural Științifică “ASTRA” Oțelu-Roșu; 1991 19 aprilie – Înființarea Reuniunii Cultural Științifice “ASTRA” Oțelu-Roșu; 25 aprilie – Prima întrunire a biroului Reuniunii Cultural Științifice “ASTRA” Oțelu-Roșu; 15 mai – Întâlnire a membrilor și simpatizanților “ASTRA” privind statutul și programul activităților cultural-științifice 13 iunie – Primele manifestări prilejuite de înființarea

Prezentare

Runiunea cultural științifică “Astra” Oțelu-Roșu, este o asociație cultural-științifică, de interes public, de tip non-profit, are personalitate juridică și cont bancar. A luat ființă în anul 1991. Scopul asociației noastre este de a revitaliza la nivel local, regional cât și în context național și european, tradițiile culturii, literaturii, științelor și artelor române,

Monografia Despărțământului Astra Oțelu Roșu

Monografia Despărțământului Astra Oțelu Roșu „20 de ani de activitate astristă la Oțelu Roșu” este o sinteză a bogatei activități desfășurată de Despărțământ. .Coordonatorul volumului este prof. Rozina Ghiorghioni, președinte al Despărțământului. LANSAREA PRIMULUI NUMĂR AL REVISTEI ASTRA OȚELU ROȘU S-a simţit nevoia ca acţiunile celor implicaţi în promovarea valorilor Astrei în